◄ zobraziť všetky články

Oznam o stiahnutí výrobku trojuholník 2539

1. júla 2020

Oznam o stiahnutí výrobku trojuholník 2539

Vážený odberateľ, spotrebiteľ
Na základe kontroly SOI so sídlom v Banskej Bystrici zo dňa 30. 6. 2020 Vás chceme informovať: o zákaze predaja trojuholníkov výstražných FuDing, Typ: RT611,

Vážený odberateľ, spotrebiteľ
Na základe kontroly SOI so sídlom v Banskej Bystrici zo dňa 30. 6. 2020 Vás chceme informovať: o zákaze predaja trojuholníkov výstražných FuDing, Typ: RT611, Homologizačná značka: E32 27R-040004, kat.č.2539, ktoré nevyhoveli požiadavkám podľa predpisu EHK OSN č.27 v čl.10 stabilita vo vetre čl.7.3.1.1 fotometrickej požiadavke a v čl. 9 požiadavke na odolnosť voči palivám zmysle zák. č.250/2007 Z.z..
 
Následne Vás prosíme o zabezpečenie informačného oznámenia (v prílohe) vo svojich predajných priestoroch na dobre viditeľnom a voľne dostupnom mieste pre spotrebiteľa najmenej 30 dní, že vyššie uvedený nebezpečný výrobok môžu zákazníci vrátiť a bude im vrátená kúpna cena výrobku (aj bez dokladu o kúpe).
 
Zozbieraný tovar na Váš podnet stiahneme (prostredníctvom našich obchodných zástupcov alebo oznámenia mailom).
 
Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme best AUTOMAX s.r.o.
 
 
 
Informačné oznámenie
 

Informačného oznámenie pre vyvesenie vo svojich predajných priestoroch na dobre viditeľnom a voľne dostupnom mieste pre spotrebiteľa najmenej 30 dní