Blog

Liqui Moly Hybrid Additive

Špeciálne vyvinutá prísada do benzínu hybridných motorov s vynikajúcim čistiacim účinkom. Odstraňuje usadeniny, stabilizuje benzín a chráni pred koróziou, starnutím a oxidáciou.

Viac ...
5. júna 2020


Technická informace LIQUI MOLY

Časté používanie zapožičaných vozidiel, zlé pochopenie Výstražný ných upozornenie, zdieľanie vozidiel alebo len súčasná hektická doba vedú znovu a znovu k zámenám paliva pri jeho dopĺňaní,
vanie do ich nádrží.

Viac ...
9. marca 2020